Esad Türkel
@esadturrkel
Deniz Kalafat
@dnzkayabasi
Muhammed Budak
@mhammedbdk
yusuf güzel
@yusufguzel44
Zeynep Güzel
@zeynebguzel
Ahmed Selim Şener
@senerahmetselim
Harun Macit
@harun.macit
Furkan Macit
@furkan.macit