Kmg Drilling&services

ҚұрылысҚазақстан

«KMGDrilling&Services» ЖШС 2014 жылғы 30 мамырда «Теңіз Бұрғылау» ЖШС теңіз бұрғылау компаниясы негізінде құрылды. Компанияның негізгі қызметі теңіз және жерүсті мұнай-газ ұңғымаларын салу бойынша қызмет көрсету болып табылады.