Саутс-Ойл

Мұнай және энергетикаҚазақстан

«САУТС-ОЙЛ» компаниясы Қазақстанның мұнайгаз нарығында едәуір табысты және ілгері дамушы өнеркәсіптердің бірі болып саналады. Компания іскерлігінің негізгі саласы – Қызылорда өңірінде перспективті көмірсутекті шикізат өндіру.