Our Mission

Түрік қоғамдастықтарының мәдениет, бэрлесе пайдалану және әлеуметтік желісі

Түрк элдеринин арасында байланыш куруу, аларга эч бир тоскоолдуксуз пикирлерин билдирүүгө жана бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүү."